Syn og skøn

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Erik Brandt
Kursusdato
Kursussted
Status
 
17.09.2019 08:00-21:00
18.09.2019 08:00-16:15
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Syn og skøn er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Syn og skøn - alt du behøver at vide som syns- og skønsmand!
Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning. Kurset udbydes i samarbejde med IDA Syn og skøn.

Indhold
På kurset orienteres deltagerne om de juridiske grundbegreber herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn.

Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i "vejledning for syns- og skønsmænd" fra Voldgiftsnævnet og "Syn og skøn i praksis - råd og vejledninger" fra IDA og Voldgiftsnævnet. Der vil sluttelig blive gennemført cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten.

Vores kursister siger:
* "Det var en fornøjelse at opleve de fire undervisere og deres interaktion. Jeg sammenligner dem med en godt sammentømret rockgruppe, der ved, hvor de har hinanden. Det bedste og mest udbytterige kursus, jeg har deltaget på."

* "Kurset er godt tilrettelagt. Der er plads til dialog, kritik etc. Alt som et kursus bør have plads til."

* "Tørt stof formidlet både fagligt og med stor humor. Stor ros til underviserne for at formå at holde kursister vågne og deltagende gennem hele kurset. Sjældent har rollespil været så interessante"

* Meget dynamisk kursusform der i den grad fastholder deltagerne. Gruppearbejderne med dertil hørende opgaveafvikling, var særdeles virkelighedstro."

* "Helt igennem en ren scoreseddel. Undervisernes erfaring, formidlingsevne og humor viser meget stor overskud. Det kan nok være at det ikke er 1. gang de kører "showet", men det bliver det jo kun bedre af - og jeg har jo ikke før deltaget."

* "Underviserne formåede generelt, at formidle et lidt "tungt" teoretisk emne så det blev let fordøjeligt, i et undervisningsmijlø der inviterede til dialog og med god plads til "dumme" spørgsmål. Igennem gode cases og eksempler fra den virkelige verden blev div. paragraffer, bestemmelser og vejledninger omsat til et praktisk indblik i hvordan en skønsmand skal fungere i sit daglige virke. Yderst udbytterigt for mig personligt !!

* "Det virkede som et godt fasttømret undervisningshold, der på et højt niveau formidlede begreber og faktuel viden ofte med et humoristisk twist"

* "De 4 undervisere havde et godt internt samspil, og formåede at videreformidle forholdsvist tørt stof, på en interessant og humoristisk måde. Rollespillene var rigtigt gode og lærerige."

* ".Virkelige gode og erfarende underviser. Spørgsmål fra kursisterne blev hele tiden klaret på en forståelig måde. Der var en god stemning, selvom emnet kunne være lidt teoretisk. Underviserne supplerede hinanden rigtig godt, og havde gode indput fra virkeligheden. Jeg var glad og tilfreds med hele forløbet".

* "Generelt et spændende og relevant kursus. Meget dygtige undervisere, som tydeligvis kendte deres emner god og også fik lidt humor ind i emner, som eller kan være lidt tørre".

Målgruppe
Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en syns- og skønssag.

NB!: Det er ikke er krav for at agere som syns- og skønsmand at man har deltaget på et kursus som dette.

Faglig ansvarlig
Civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut

Foredragsholdere
Jurister Martin Lybecker Hansen og Michael Roland Nielsen, Voldgiftsnævnet
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater
Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU
Direktør og medindehaver Per Mohr Hansen, ekas

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Rabat
Tilmeld 4 samtidig fra samme virksomhed og betal kun for 3.
Kurset udbydes i samarbejde med IDA Syn og skøn - og medlemmer herfra får 10% rabat på kursusprisen. Oplys at du er medlem i kommentarfeltet undervejs i online-tilmeldingen - så vil vi fratrække 10% på fakturaen.
Rabatter kan ikke kombineres.

Baggrund
En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag.

Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt.
Program

Dag 1

Kl. 8.15 Registrering - morgenmad

kl. 9.00 Introduktion
- Velkomst
- Selskabet for Syns- og Skønsmænd
- Præsentationsrunde
V/Civilingeniør Erik Brandt

kl. 9.30 Syn & Skøn - kort overblik
- Hvad er syn og skøn?
- Hvad kan det bruges til?
- Hvordan foregår det?
V/Akademiingeniør Per Mohr Hansen, ekas

kl. 9.50 Syn & Skøn
- Krav til skønsmænd
- Udmeldelse, skønsmandens habilitet og kompetence
- Indenretsligt og udenretsligt syn og skøn
- Syn og skøn ved Voldgiftsnævnet
- Aktuelle sager
V/Jurister Martin Lybecker Hansen og Michael Roland Nielsen, Voldgiftsnævnet

kl. 10.45 Pause - kaffe og te

kl. 11.00 Juridiske grundbegreber
- Ansvarsforhold
- Skader/mangler
V/Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00 Skonøsmanden i praksis
- Forberedelse af skønsforretningen
- Gennemgang af sagsakter, indkaldelse
- Gennemførelse af forretningen - parterne, skønstemaet, besigtigelsen
- Referat
- Indhentning af supplerende oplysninger/tekniske undersøgelser
V/Erik Brandt og Per Mohr Hansen, ekas

kl. 14.00 Pause - kaffe/te

kl. 14.10 Skønsmanden i praksis - fortsat
- Udarbejdelse af skønserklæring
- Honorar
- Afhjemling
V/Erik Brandt og Per Mohr Hansen

kl. 14.40 Regler - syn og skøn
- Tvisteregler - inkl. muligheder i ny AB
- Syn og skøn, voldgift
- Skønsmandens ansvar og forpligtelser
V/Martin Lybecker Hansen og Michel Roland Nielsen

kl. 15.25 - kaffe/te

kl. 15.35 Regler for syn og skøn
- Skønstemaet
- Nyt Syn og skøn
V/SImon Heising

kl. 16.40- kaffe/te

kl. 16.50 Case 1 - Syns- og skønsforretning
- Introduktion
- Forberedelse af skønsforretning (gruppearbejde)
V/Erik Brandt

kl. 18.20 Middag

kl. 19.30 Skønsforretning (rollespil)
- Skønsforretning
- Gruppearbejde - udfærdigelse af skønserklæring
V/Undervisere og kursister

kl. 21.00
Øl, vin, sodavand + snacks


Dag 2.

kl. 8.00 Morgenkaffe/te + morgenmad

kl. 8.30
Afrapportering fra grupperne om Case 1

Gennemgang/diskussion af spørgsmål og svar.
V/Erik Brandt

kl. 9.15 Case 2
- Introduktion til ny sag
- Skønsforretning
- Besigtigelse af badeværelser - hvad gør man i praksis?
V/Erik Brandt og Per Mohr Hansen

kl. 10.45 Pause - kaffe/te

kl. 11.00-14.30 Case 3
- Introduktion til case
- Gruppearbejde
Forberedelse af spørgsmål til skønsmanden ved afhjelmlingen
V/Martin Lybecker Hansen og Michael Roland Nielsen

kl. 12.00 Gruppearbejde om mangelfuldt skønstema
- Afhjemling af skønsmand
V/Undervisere og kursister

kl. 12.45 Frokost i grupper

kl. 13.45 Retten er sat (rollespil)
- Procedure
V/Undervisere og kursister

kl. 14.30 Pause - kaffe/te

kl. 14.45 Retten er sat (rollespil) fortsat
- Afgørelse - hvad afgjorde sagen
V/Undervisere og kursister

kl. 15.00 Konkrete problemer
- Faldgruber i almindeligt anvendte formuleringer i skønstemaer
- Typiske klagepunkter vedr. syn og skøn - hvad skal du passe på?
V/Simon Heising og Martin Lybecker Hansen

kl. 15.30 Afsluttende quiz, spørgerunde og diskussion
V/ Martin Lybecker Hansen og Michael Roland Nielsen

kl. 16.15
Kursus slut


Ret til ændringer forbeholdes.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.